Dina personuppgifter

Allt du behöver veta om hur vi lagrar dina personuppgifter.
Spilloteket ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Den registrerade informationen kommer att sparas i max sex månader och enbart användas av Spilloteket. Vi värnar om din personliga integritet och kommer aldrig lämna vidare dina personuppgifter till tredje part. Pga teknik kommer utöver Spilloteket företaget Code and Conspire, som kodat Spillosoferna, ha tillgång till datan innan den raderas. Inte heller de kommer lagra eller sprida dina uppgifter.