Årskurs F-3

Presenter

Vi ger och får presenter kring högtider och födelsedagar. Underbara, gnistrande och hållbara?!

Inledning

Den här utmaningen tar sitt avstamp i presenter, något som återkommande upptar barnens värld. Vi ger och får presenter kring högtider och födelsedagar, när det vankas kalas och andra festligheter. Presenter och inte minst de prylar som ryms innanför det vackra pappret är härliga men kan också vara besvärliga och är tätt sammanflätade med vår överkonsumtion. Sverige ligger i värstingligan i världen när det kommer till just konsumtion.

Här behövs både beteendeförändring med minskad konsumtion men även omställning till en mer hållbar produktion, allt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Agendan har klara mål och delmål som berör detta. Se mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Utmaningen löper över 9 arbetspass:

 1. Ny utmaning – Hållbara presenter till barn, vad kan det vara
 2. Presenter - varför då? – Varför ger och får vi egentligen presenter
 3. Fira på fler sätt – Hur det skulle vara om vi firade varandra på andra sätt
 4. Var kommer alla prylar ifrån – Allt kommer ju från planeten
 5. Från då till nu – Ett historiskt perspektiv på prylar
 6. Linjär v/s cirkulär – Nya sätt att producera och konsumera
 7. Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion i praktiken
 8. Använd era kreativa superkrafter – Eleverna löser utmaningen
 9. Omtanken – Spillosoferna är redo att sprida sina nya perspektiv

Målet är att spillosoferna efter att ha tagit sig an utmaningen PRESENTER kommer att ha kvar den härliga känslan som oftast finns kring gåvorna och givandet, men att de kommer att ha fått många nya idéer kring att göra och ge. Målet är inte att skuldbelägga utan att öppna ögonen för att det finns fler smarta och roliga sätt att göra på. Spillosoferna ska få känna att deras eget agerande kan vara med och bidra till något dubbelt bra när de gör något så vanligt som att ge bort en present; både den som får presenten och planeten ska bli glada!

Du som pedagog behöver inte hålla koll på all fakta, men det kan vara skönt att ha den i bakhuvudet och bra att veta var du kan söka vidare om det är något du eller ni vill veta mer om. Förbered presentutmaningen genom att läsa in dig via fakta-fliken och titta igenom arbetspassen.

12 Hållbar konsumtion och produktion
Presenter och mål 12

Syftet med målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det är en bra utmaning då vi inte vill sluta ge presenter, vi måste bara tänka om så att det blir hållbart. Några av delmålen berör just det barnen kommer att möta i utmaningen presenter:

Syftet med målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Det är en bra utmaning då vi inte vill sluta ge presenter, vi måste bara tänka om så att det blir hållbart. Några av delmålen berör just det barnen kommer att möta i utmaningen presenter:

12.5 Minska mängden avfall markant

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Fakta

Fakta till dig som lärare

Inför arbetspassen

Introduktion

Du som pedagog behöver inte hålla koll på all fakta, men det kan vara skönt att ha den i bakhuvudet och bra att veta var du kan söka vidare om det är något du eller ni vill veta mer om. Därför finns här en sammanställning av länkar till fakta, som du kan läsa igenom i samband med att du förbereder dig. All fakta är hämtat från etablerade källor som Globala målens egen hemsida, Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, Konsumentverket och Sveriges konsumenter. Film och fakta om ett annat sätt att se på vårt ekonomiska system, The doughnut economy är hämtat från kanadensiska ekonomen Kate Raworth och ett utökat resonemang om cirkulär ekonomi och begreppet “cradle to cradle” är hämtat  från Ellen MacArthurs Foundation.

Visste du att…

En allt större del av människans klimatpåverkan kommer från vår konsumtion av prylar som kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Ekonomen Kate Raworths har ett spännande perspektiv på ekonomi utifrån vår tid. På hennes hemsida finns en rad enkla och smarta filmer som beskriver hur den marknadsekonomi vi nu lever i har växt fram, men framförallt hur ett framtida ekonomiskt system måste förändras och ha social hållbarhet som fokus inom planetens gränser.

​​Sverige har precis som flera andra nationer tagit sikte på att ställa om sitt linjära system till en mer cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Man talar om begrepp som från vagga till vagga (cradle to cradle) istället för från vaggan till graven. Vi rekommenderar varmt att du ser ett kort klipp från UR (10 min) med Ellen MacArthur, världsberömd seglare och grundare till The Ellen MacArthur Foundation, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonomi.

För ytterligare fördjupning, se följande länkar

Naturskyddsföreningen

Världsnaturfonden

Konsumentverket

Sveriges konsumenter

 • Sveriges konsumenter har en enkel och bra sammanfattning om klimat och hållbarhet att läsa med barnen: Vardagssmart! Den kan du hämta hem som pdf på Sveriges konsumenters hemsida.

Arbetspass

Ny utmaning

Hållbara presenter, vad kan det vara

Arbetspass 1 60 min

Introduktion

Nu är det spännande. Det är dags för spillosoferna att ta tag i en ny utmaning!
Inför presentutmaningen kan du “ladda klassrummet” genom att t ex:

 • Slå in många tomma paket i vackra papper och sprida ut i klassrummet, hänga i taket eller smyga ut i korridoren.
 • Pynta klassrummet som inför ett kalas.
 • Fira den nya utmaningen genom ett kalas-fika.
 • Eller bara genom ett enkelt inslaget paket som landat i klassrummet.
 • Eller på just det sätt du vill!

Kom ihåg

Det är alltid viktigt att du som lärare också är nyfiken och känner att du ska lösa den här utmaningen tillsammans med barnen. Målet är inte att ni ska ha alla svar det första arbetspasset. Konsumtion är en mycket komplicerad fråga även för oss vuxna och de presenter barnen ger har någon vuxen ofta varit inblandad i.

Gör så här

 1. Välkomna alla spillosofer in i högkvarteret.

  Spela spillosof-låten och kom i stämning.

 2. Introducera den nya utmaningen genom att se filmen från spilliristorna

  Spela Presentutmaning Presentutmaning

  Sätt upp utmaningen på skärmväggen:

  Till dig som pedagog

  Ordet hållbart innehåller många dimensioner som ni kommer att utforska tillsammans under kommande arbetspass. Förmodligen kommer några barn inledningsvis att tänka på saker som inte går sönder.

 3. Tänk och samtala tillsammans med spillosoferna

  Utgå från följande frågor:

  • Hållbara presenter - vad skulle det kunna vara för något? Är inte det helt vanliga presenter?
   Årskurs F-1: Barnen får komma med förslag och läraren skriver ALLA förslag på små lappar som sätts på skärmväggen.
   Årskurs 2-3: Kan skriva på små lappar själva, får gå fram och sätta på skärmväggen.
  • Om det är svårt att komma på vad hållbara presenter är, fråga om spillosoferna kan komma på vad ohållbara presenter skulle kunna vara?

  Till dig som pedagog

  Det är viktigt att barnen inte behöver säga “rätt” saker redan här, då det ju är dessa påståenden som de ska utforska. Bjud gärna på att du som pedagog inte heller har stenkoll. Var öppen för oväntade vändningar!

 4. Ladda upp spillosoferna med energi genom att leka “Present-sallad”

  En omgjord version av den gamla hederliga leken Fruktsallad, det är bara frukterna som är utbytta mot olika presenter.

  Instruktioner

  • Ställ alla stolar i en ring, en mindre än antalet som ska delta.
  • Alla spillosofer “blir” en present, t ex gosedjur, tröja och badskum. Upprepa tills alla tillhör en av dessa tre kategorier.
  • En spillosof är ledare och står i mitten.
  • Leken börjar och ledaren ropar: Alla gosedjur byter plats!
  • Då ska alla spillosofer som är gosedjur resa sig och byta plats samtidigt som ledaren försöker sätta sig på en tom stol. Om ledaren ropar: Födelsedag! ska alla resa sig och byta plats.
  • Om ledaren lyckas sätta sig på en stol får den som blev utan vara nästa ledare.

Förberedelser

 • “Ladda upp klassrummet” för presentutmaningen på det sätt du valt
 • Ställ i ordning skärmväggen, se över spillo-labbet och spillosof-portalen
 • Förbered för att kunna se på utmaningsfilmen och lyssna på musik
 • Skriv ut utmaningen
 • Ta fram små lappar att skriva på samt häftmassa eller nålar
 • En mapp, eller ett kuvert för att spara spillosofernas första tankar om utmaningen.
 • Skriv upp följande kategorier på fyra olika lappar:
  HAR KVAR, GETT BORT, SÅLT, TRASIG, SLÄNGT - sätt upp dem på skärmväggen

Material

Presenter – varför då

Varför ger och får vi egentligen presenter

Arbetspass 2 60 min

Introduktion

I detta arbetspass får spillosoferna stanna upp kring fenomenet presenter. Ni ska utforska:

 • Varför ger man egentligen presenter?
 • Tänk om vi gjorde något helt annat för att visa att vi gillar någon på hens födelsedag, t ex skapade en vild dans till hens ära, marscherade runt byn med plakat eller något helt annat…

Gör så här

 1. Börja med att läsa berättelsen om en födelsedagsmorgon

  Vid första anblick, verkar denna födelsedagsmorgon vara alldeles vanlig, men ändå annorlunda på något vis. Det är någonting i texten som inte riktigt liknar det vi är vana vid. Spillosofernas uppgift är att lista ut vad. En ledtråd är att hen inte brukar få "vanliga" presenter på sin födelsedag.

  Dagboken 190929 – IDAG FYLLER JAG ÄNTLIGEN ÅR!!!

  De tror nog att jag sover… jag har liksom legat och låtsatssovit länge nu. Gömmer mig under täcket med bara lampan från mobilen. Jag tänker varje år att jag ska försöka somna om innan de kommer om jag råkat vakna, vilket jag alltid har! Men det går ju inte att somna om när man väl har vaknat på sin födelsedag. Jag har längtat, längtat, längtat så mycket efter den här dagen!! Det är liksom alldeles för lååångt mellan födelsedagarna. Borde komma en ny lag att man fick fylla i vart fall minst två gånger per år...

  Men idag är det min dag. Jag älskar den här stunden före när allt liksom är helt annorlunda än alla vanliga morgnar. Innan man egentligen har börjat fylla år, alla tror ju att man sover. Men man känner på en gång när man vaknar att allt är annorlunda, det är ingen som bara ropar Är du vaken? istället bara tisslas det och tasslas det från köket och alla försöker prata sådär t y s t, fastän de inte lyckas så väldigt bra, många SCCHHHHH!! Däremellan dunsar det från golvet och musiken sipprar upp mellan golvbrädorna, men jag kan ändå inte riktigt lista ut vilken låt det är i år...

  Men jag älskar faktiskt kvällarna före födelsedagen också, det är kanske då allt börjar egentligen. När jag inte får vara i köket, inte i pysselrummet och inte i vardagsrummet, alla ropar: Kom inte hit!, när jag kommer i närheten. Annars brukar jag bli sur om det är någon hemlis som jag inte får se eller höra, men kvällen före jag ska fylla år är det bara mysigt och pirrigt, jag vet ju att det är för mig! Och jag älskar när de tränar och fixar bara för mig, det blir varmt i hela kroppen när jag råkar höra syrran säga typ: kan någon ladda ner musiken klart, jag springer och köper paljetterna som saknades till min slängkappa…  eller när pappa säger nåt i stil med: de här är för trånga, de måste jag sy om till imorgon, jag får träna stegen en gång till utan tajtsen… Sätt på musiken! Och när brorsan skrattar så han döööör åt något felsteg pappa gör. Det där magiska pirret när man ännu inte vet om det kommer att bli som man önskar sig, kommer de att toppa förra årets succé eller blir det total skrattfest för att de inte riktigt har hunnit öva klart...

  Men nu måste jag sluta skriva, nu låter det som att de kommer, jag hör hur det knakar i trappan och anar ljusen på tårtan och JAG KAN INTE BÄRGA MIG, SNART SNART får jag se om jag får det som står överst på min önskelista. Ja, man borde verkligen få fylla år minst två gånger om året, HUUUR SKA MAN ANNARS ORKA VÄNTA PÅ ATT FAMILJEN FÖRBERETT VÄRSTA BÄSTA ...(ja vad är det de har förberett?)…  BARA FÖR MIG!!

  Till dig som pedagog

  Alla barn firar inte födelsedagar, eller har inte en familjesituation som ger mysiga födelsedagsmorgnar, men då denna text är skriven som en dagbokstext går den att ta del av även för de som har andra erfarenheter. Och eftersom själva poängen är att födelsedagsmorgonen mynnar ut i något helt annat än en present, kan alla vara med och tänka vidare oavsett egen erfarenhet.

 2. Låt spillosoferna spåna fritt

  • Vad är det hen väntar på egentligen? Vad är det hen brukar få som överraskning på sin födelsedagsmorgon?

  Tänk om inte vi gav varandra presenter när vi fyllde år eller firade olika högtider. Utan gjorde något helt annat.

 3. Klura tillsammans ut nya vilda idéer kring hur födelsedagar skulle kunna firas om man ej hade presenter

  Låtsas att ingen kommit på just presenter, utan istället hittat på att vi:

  • Gav varandra en rolig teaterpjäs där hela familjen spelade upp hur förra året varit...
  • Alla hade lösnäsor och hemmagjorda vilda hattar hela födelsedagen…
  • Gav varandra danser som vi övat in, t ex en salsa där alla har sytt blåa trikåer till födelsedagsbarnets ära...

  Dela in spillosoferna i mindre grupper och låt de bygga sina födelsedag-firar-idéer med hjälp av material från spillo-labbet eller göra en liten pjäs av sin idé som de får spela upp för alla andra spillosofer.

  Både byggena och pjäserna kan utgå från rubriken: En helt vanlig födelsedagsmorgon…

 4. Avrunda med

  Låt spillosoferna dela sina idéer med varandra och spara gärna byggena i klassrummet och pjäserna kan filmas om ni vill.

Förberedelser

 • Ha texten till berättelsen du ska läsa redo
 • Ställ i ordning skärmväggen, se över spillo-labbet
 • Utifrån din möjlighet att göra mindre grupper får du planera hur du lägger upp de föreslagna praktiska momenten.

Material

Fira på fler sätt

Hur det skulle vara om vi firade varandra på andra sätt

Arbetspass 3 60 min

Introduktion

Detta är ytterligare en lektion där spillosoferna får stanna upp kring fenomenet presenter. Spillosoferna har nu med sig helt vilda idéer kring hur vi skulle kunna göra om vi firade varandra på andra sätt än genom att ge presenter, när de nu ska gå vidare och utforska:

 • Varför ger man ens presenter?
 • Vi ger ju varandra presenter vid så många tillfällen under året:
  när någon fyller år, till jul, när någon flyttar, några ger på namnsdagar, när någon föds, när någon tar körkort, slutar nian, tar studenten, gifter sig… Listan av presenttillfällen är enorm.

Gör så här

 1. När ger man egentligen presenter?

  Låt eleverna komma på så många tillfällen de kan. Skriv på många mindre lappar eller ett stort papper och sätt upp på skärmväggen.

 2. Tänk vidare tillsammans i helgrupp eller i mindre grupper kring någon eller några av följande frågor

  • Varför ger man egentligen presenter/gåvor?
  • Hur känns det att få en present?
  • Hur känns det att ge bort en present?
  • Hur känns det att inte få en present?
  • Kan man få fel present? Hur känns det då?
  • Kan man få för många presenter?
  • Får man önska sig vad man vill?
  • Hur länge är en present spännande efter att man har öppnat den?
 3. Om ni behöver energi

  Kör spillosof-låten med rörelser som ni själva hittar på eller stoppa in en omgång “Present-sallad” (för instruktioner se arbetspass 1).

 4. Avrunda med

  Berätta för eleverna om uppdraget inför nästa arbetspass:

  Precis som spilliristorna har samlat ihop en massa överblivna saker, ska spillosoferna också göra det nu. Till nästa tillfälle ska de ta med en pryl hemifrån som de fått i present men som nu är lite bortglömd. De kommer att undersöka prylarna tillsammans.

  Till dig som pedagog

  Skicka hem en påminnelse om att ta med en bortglömd presentpryl. Passa på att berätta om arbetet med presentutmaningen. Detta är ett smart sätt att få samtalet att fortsätta hemma.

Förberedelser

 • Ha skärmväggen redo och små lappar att skriva på eller ett stort.
 • Skicka hem både utmaningen och önskan om en bortglömd pryl hemifrån i anslutning till passet, inför nästa pass (se instruktion nedan).

Var kommer alla prylar ifrån

Allt kommer ju från planeten

Arbetspass 4 60 min

Introduktion

Under detta arbetspass kommer ni att få problematisera mängden prylar vi har omkring oss. Förmodligen har de flesta barn redan upplevt dubbelheten kring presenter och prylar: hur härligt det är med mycket och med nytt, att ge och att få, men också hur snabbt glansen försvinner och nytt blir ointressant. Arbetspasset kommer att landa i frågeställningen: var kommer egentligen alla prylar ifrån?

Gör så här

 1. Titta tillbaka på utmaningen genom att se filmen från Spilliristorna igen

  Spela Presentutmaning Presentutmaning
 2. Låt spillosoferna ta fram sina medtagna presentprylar och delge varandra

  Exempel på vad de kan berätta om sin pryl:

  • När fick du den och av vem?
  • Hur mycket har du lekt med den eller använt den?
  • Skulle du kunna ge bort den?

  Till dig som pedagog

  Organisera din grupp på det sätt du tycker är smartast och ser behov av. Men tänk på att det ofta blir tråkigt att sitta länge och lyssna på alla, förmodligen behöver de delas upp i mindre grupper.

 3. Pryl-röris

  För ett kort resonemang med spillosoferna om var alla prylar egentligen kommer ifrån? Vilka material består de av? Alla dessa prylar som blir presenter. De ramlar ju inte fix färdiga in från rymden precis.

  Lek pryl-röris som ett sätt att få syn på olika material, röra på sig, få energi och skratta. I kommande arbetspass kommer ni att arbeta mer om material och resurser.

  Lekinstruktion:

  Alla spillosofer håller sin medtagna pryl i handen och du som lärare ger uppmaningar i raskt tempo:

  • “Alla som har en pryl som innehåller plast hoppar jämfota…”
  • “Alla som har en pryl som innehåller trä ålar som en orm…”
  • “Alla som har en pryl som man blev glad av när man fick den ropar tjoho…”
  • “Alla som har en pryl som innehåller metall går myrsteg…”
  • “Alla som har en pryl som de vill ge bort…”
  • “Alla som har en pryl som har gått sönder…”

  osv. osv.

 4. Avrunda med

  Sikta framåt mot nästa arbetspass då ni kommer att tänka kring hur det egentligen var med alla prylar förr?

Förberedelser

 • Förbered en lämplig plats för barnens presentprylar i anslutning till skärmväggen.
 • Förbered för att kunna se på film.

Från då till nu

Ett historiskt perspektiv på prylar

Arbetspass 5 60 min

Introduktion

Detta arbetspass kommer att ge en glimt av historien för att spillosoferna bättre ska kunna förstå nutiden. Det historiska perspektivet ska hjälpa spillosoferna att börja förstå vad hållbar och ohållbar produktion kan vara. Det är en viktig aspekt utifrån spillosofernas utmaning att komma på vad hållbara presenter till barn kan vara.

Gör så här

 1. Placera en sko väl synligt mitt i rummet eller låt alla elever lägga sina skor i en hög mitt i rummet

 2. Från då till nu

  “Det är lätt att tro att allting alltid varit som det är nu. Men har du tänkt på att när din mamma och pappa var små hade de inga mobiltelefoner, förmodligen inte fullt lika många prylar eller skor som du heller… och när din farfar eller mormor var barn, ja hur såg det egentligen ut då? Hur många par skor ägde de? Och var kom de ifrån? Ramlade de bara in från rymden, färdigsnörade och klara?

  Nä, det är ju planeten jorden som vi bor på som är alldeles fantastisk. Den förser oss med ett överflöd av naturresurser och allt som vi någonsin har uppfunnit har ju tillverkats av material från planeten. Problemet idag är bara att vi tillverkar fler prylar, kläder och skor än vi egentligen behöver.

  Men hur kunde det bli så tokigt? Jo, låt mig visa med ett enkelt exempel. Ta min sko t ex. När jag tänker efter är den bara ett par av mina tio… Men så många skor hade inte min mormor när hon var barn. Då hade hon ett par skor i många år, de var lite för stora när hon fick dem så att de skulle räcka länge. De var tillverkade av en skomakare i byn och var ganska dyra, för att vara då. Det tog ju tid för skomakarn att göra varje sko för hand. Men så kom industrialiseringen, inte helt lätt att fatta vad det är, men enkelt kan man säga att då blev man bra på att tillverka många skor samtidigt i fabriker. Skorna blev billigare, eftersom de gick snabbare att göra. Men hmm, skorna var inte riktigt lika sköna längre, fabriken hade glömt bort att göra sköna skor. De hade blivit bra på att göra många saker snabbt, men inte särskilt bra på att göra dem komfortabla för människor. Då började några fabriker att anställa konstnärer och arkitekter, alltså folk som var bra på det där med att fatta vad människor både gillade och tyckte var skönt. Efter ett tag blev det här ett helt eget yrke som finns än idag: industridesigners. Men de blev så förskräckligt bra på sitt jobb och i snabb takt var det fler och fler fabriker som producerade fler och fler grejer som vi både behövde och inte behövde. Många människor fick det också bättre, vi fick råd att köpa fler par skor än vi kunde använda, det var bara det att ingen tänkte på hur det skulle påverka planeten… och idag måste vi tänka om. Vad vi köper och hur mycket vi köper spelar faktiskt roll! Jordens resurser är visst inte oändliga…!”

 3. Vad tänker spillosoferna om det du berättat?

  Reflektera kring tankar i berättelsen som väckt barnens nyfikenhet. T ex:

  • Hur många par skor finns hemma hos dem?
  • Hur många olika typer av skor? (Allt från pjäxor till sandaler)
  • Vilka av alla våra skor behöver vi egentligen?
  • Har de tankar om vilka material skon är gjord av?

  Gör en klassrumsundersökning av hur många skor ni har hemma.

  Rita först så många spalter med rubriker på tavlan motsvarande så många olika typer av skor/skodon ni har kommit på, t ex:

  a) gympaskor

  b) sandaler

  c) vinterskor

  d) stövlar

  e) dansskor

  f) skridskor

  g) pjäxor

  h) fotbollsskor osv.

  Låt alla spillosofer sätta streck utifrån både antal och sort som de har.

 4. Om ni har tid över

  Låt spillosoferna designa egna fantasi-skor som passar till allt. Eller en annan multipryl med alla funktioner inbyggda… Superprylen!

  Använd spillo-labbet eller andra färger och material som finns i spillosofernas högkvarter.

Förberedelser

 • Förbered berättelsen Från då till nu.
 • Gör den till din, brodera gärna ut den. Till stöd har du texten i materialet. Finns för utskrift.
 • Förbered för att kunna se på film.

Material

Linjär v/s cirkulär

Nya sätt att producera och konsumera

Arbetspass 6 60 min

Introduktion

Under detta arbetspass kommer spillosoferna att få en förståelse av två olika sätt att producera produkter, ett linjärt system och ett cirkulärt. Det centrala för spillosoferna att förstå är att när vi tillverkar saker “på det gamla sättet”, linjärt, påverkar det hur planeten och vi människor mår. Det “nya” sättet (som egentligen är det “gammelgamla”), med en cirkulär konsumtion och produktion, är mycket smartare.

Gör så här

 1. Visa bilderna och resonera tillsammans

  Använd gärna en eller flera skor som exempel igen, många skor är tillverkade helt linjärt och kvaliteten är ofta låg och därmed slits de ut och hamnar som brännbart avfall istället för att ärvas vidare eller tas isär för återanvändning av materialet.

  Sätt upp bilderna på skärmväggen, detta kan ni fortsätta fundera på länge och bilderna kan vara bra att hänvisa till längre fram.

  Linjär:

  Cirkulär:

  Till dig som pedagog

  Linjärt vs cirkulärt kan kännas avancerat att lyfta men är centralt och enklare för eleverna att förstå än det först kan verka. Kanske har ni redan tittat på andra planetära cirkulära system som ni kan jämföra med, t ex vattnets väg, växtprocesser från frö till förmultning. Egentligen är det logiskt att det vi människor producerar måste kunna fungera på liknande vis.

 2. Se filmen 10-metoden

  En film om mängden avfall som ökar och enkla knep för att hjälpa sig själv att tänka till. (Film hämtad från Göteborgsregionen som en del av deras Avfallsplan 2020).

  Spela Räkna Till 10 – Minska skräpet Räkna Till 10 – Minska skräpet

  Till dig som pedagog

  Barn precis som vuxna matas med enorma mängder reklam vars hela syfte är att få oss att köpa nytt. Fråga gärna spillosoferna hur de tänker om det.

 3. Sätt upp ordet ÅTERBRUK på skärmväggen

  • Vet någon av spillosoferna vad det betyder? Känner de till fler ord som betyder ungefär samma sak? T ex recycla, återvinna.
  • Vet någon av spillosoferna varför just återbruk är så smart?

  Till dig som pedagog

  Att återbruka, använda igen, är det enklaste sättet att direkt bli lite mer cirkulär, i väntan på att produktionen blir det. Varje dag slutar mängder med prylar sina liv på återvinningscentraler, ofta i onödan och för att direkt ersättas med nya prylar. Vi svenskar är bland de bästa i världen på att återvinna, men vi är också världsbäst på att skapa avfall. För att kunna återbruka måste vi helt enkelt bli bättre på att ta hand om de prylar vi redan har, använda dem länge och sedan skänka eller sälja dem vidare. Här kan varenda spillosof vara med och göra skillnad.

 4. Testa på enkelt återbruk med hjälp av spillo-labbet

  Ni kan t ex bygga mobilhållare av toarullar:

  Fågelmatare av mjölkförpackning eller petflaska:

  Pennställ av mjölkförpackningar och toarullar:

  Eller precis vad ni vill - möjligheterna och idéerna är obegränsade!

Förberedelser

 • Ställ i ordning skärmväggen
 • Skriv ut bilderna Linjärt v/s Cirkulärt
 • Förbered för att se film
 • Förbered spillo-labbet för att återbruka, se tips nedan eller sök på nätet på återbruk utifrån just det spill ni har i verkstan.

Material

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion i praktiken

Arbetspass 7 60 min

Introduktion

Det här arbetspasset tar sitt avstamp i Agendans mål 12 med syftet att tydliggöra kopplingen mellan vårt agerande och den färdriktning som finns globalt. Genom att vi börjar agera kan vi vara med och skynda på en till synes allt för långsam omställning.

Gör så här

 1. Påminn spillosoferna om de Globala målen

  Vi har ju vår gemensamma plan att utgå från när det handlar om hur vi kan leva mer hållbart på planeten jorden. Visa mål 12.

  Se tillsammans filmen från serien Globala målen i sikte, UR Play, avsnitt 12 - Hållbar konsumtion och produktion, 3:12 min.

  Enligt mål 12 finns det en plan för hur vi ska göra med alla prylar och presenter. Sätt också upp bilderna av delmål 12.5 och 12.8.

  Känner spillosoferna igen symbolerna de mött tidigare kring t ex cirkulär ekonomi?

  Spillosoferna kan säkert se likheter mellan bilden av cirkulär konsumtion och produktion och delmål 12.5.

  Till dig som pedagog

  Spillosoferna behöver såklart inte förstå detta till fullo, tanken är att de har fått smaka på hur det hela verkar hänga ihop.

 2. Hur skulle spillosofer kunna hjälpa till att nå mål 12?

  Se denna korta film om vad Hållbar konsumtion kan vara:

  Spela Hållbar konsumtion Hållbar konsumtion
 3. Hur är vanan idag hos er och i er familj?

  Hur kan vi praktiskt göra om vi faktiskt ska återanvända mer och kanske också köpa mindre? Det är nämligen ett viktigt sätt för att nå mål 12.

  Gör en enkel klassrumsundersökning:

  • Hur många har varit på en loppis?
  • Hur många skulle vilja ha något som någon annan har haft?
  • Hur många skulle kunna tänka sig att ge bort något som ni själva har använt eller som ni har köpt på second hand?

  Spillosoferna får räcka upp handen och ni kan utse en eller flera som räknar händer och skriver på ett papper som fästs på skärmväggen.

  Till dig som pedagog

  När vi närmar oss de egna vanorna är det lätt att det kan bli känsligt, men det är ju det som är hela poängen med att få göra det i egenskap av spillosof och med Agenda 2030 i ryggen. Vi får konstatera att det är både svårt och ovant och att vi inte har de perfekta lösningarna, men att vi ändå måste försöka. Tillsammans.

 4. Gör en checklista som ni kan ha i högkvarteret som kan hjälpa er när ni vill köpa nytt.

  Låt spillosoferna lista smarta sätt att tänka när de vill handla nytt. Sätt upp följande rubrik på skärmväggen:

  När jag vill köpa nytt kan jag först tänka...

  Låt spillosoferna göra förslag i mindre grupper. Sammanställ på skärmväggen

  Är det svårt att komma igång? Påminn om filmen om 10-metoden från arbetspass 6.

  Eller utgå från tipsen nedan. Tanken är att eleverna själva ska komma fram till dessa slutsatser.

  • Kan jag använda något av det jag redan har?
  • Kan jag låna det jag behöver av någon?
  • Kan jag byta bort något jag inte behöver för att få det jag behöver?
  • Kan jag köpa det second-hand?
  • Kan jag göra det själv?
  • Och som sista alternativ kommer att köpa nytt.
 5. Extramaterial

  Om ni vill kan ni även kika på denna cirkulära bild av hur man kan tänka för att förlänga livet på prylarna. (Finns även för utskrift).

  Bilden är hämtad från Länge leve prylen! där det finns massa roliga tips på återbruk att hämta.

 6. Om ni har mer tid

  Gör en utökad undersökning, enligt punkt 3 ovan, i några fler klassrum på skolan eller på hela skolan.

Förberedelser

 • Förbered skärmväggen och se till att de Globala målen är synliga.
 • Skriv ut mål 12
 • Skriv ut delmål 12:5 och 12:8
 • Skriv ev ut bilden “Förläng livet på prylarna”

Material

Använd era kreativa superkrafter

Spillosoferna löser utmaningen genom att göra

Arbetspass 8 60 min

Introduktion

I detta arbetspass ska spillosoferna vara listiga och komma på nya hållbara presenter och prylar med hjälp av återbruksmaterial. De ska helt enkelt vara supersmarta och få prova göra! På så vis är de med och hjälper till att nå de Globala målen. Fokus ligger på att träna barnens kreativa kompetenser och att återigen få syn på att återbruksmaterial inte är skräp utan värdefullt material.

Gör så här

 1. Inled med att spela Present-låten. Fyll på med energi!

 2. Nu ska spillosoferna använda sina kreativa superkrafter och bygga utmaningen: Hitta på hållbara presenter till barn!

  Titta eventuellt tillbaka på filmen från spilliristorna om ni behöver påminna er om utmaningen.

  Titta på skärmväggen och se er runtomkring i högkvarteret på allt ni har gjort och tänkt. Resonera tillsammans:

  • Vad vet ni idag om vad ordet hållbart kan betyda?
  • På vilket sätt kan t ex en pryl bli mer hållbar?
  • Kan det finnas presenter som inte ens är en pryl?
 3. Välj att bygga en av dessa med hjälp av allt material som finns i spillo-labbet:

  • Förslag på en present som inte är en sak (t ex bygg med hjälp av spill en prototyp/"en bild" av ett biobesök)
  • Förslag på en present som är återbrukad (t ex hitta på något helt eget eller inspireras av en kompis)
  • Förslag på en hemskänkt present, (t ex en prototyp/"en bild" av vad du kan ge bort hemifrån, t ex ett fint gosedjur eller ett legobygge du inte längre använder)

  Till dig som pedagog

  Spillosoferna bygger en slags prototyper, dvs de kan visa på en idé och inte nödvändigtvis en konkret sak. Det blir som en slags bild av idén. Därmed blir det inte heller fokus på att det ska bli så snyggt utan en hjälp att forma en idé.

 4. Spara spillosofernas byggen på skolan tills ni går in i Omtanken

  Placera dem framför skärmväggen eller på annan lämplig plats. Kanske några går att sätta upp på skärmväggen.

Förberedelser

 • Se över spillo-labbet och fyll gärna på det tillsammans med spillosoferna inför arbetspasset
 • Påminn dig själv om att “kreativt kaos” är ofarligt och ibland helt nödvändigt när man ska tänka med händerna!
 • Lugn och skön musik i bakgrunden kan också vara skönt när barnen skapar!

Omtanken

Spillosoferna är redo att sprida sina nya perspektiv

Arbetspass 9 60 min

Introduktion

När ni nu kliver in i Omtanken har det blivit dags att reflektera tillsammans över hela arbetet med Presentutmaningen. Under detta arbetspass kommer ni att sammanfatta och knyta ihop och komma med konkreta förslag på nya sätt att göra, baserat på fakta, reflektion och konkret handling. Spillsoferna har ökat sin handlingskompetens och sina möjligheter att agera mer hållbart.

Då det här är det sista arbetspasset i den här utmaningen har det även blivit dags för spillosoferna att sprida sina nyvunna klokskaper till omvärlden. Det är ett effektivt sätt att förändra världen och snabbar på processen att nå mål 12. Hur ni gör det får ni komma överens om tillsammans.

Gör så här

 1. Titta tillsammans på alla prototyper/presentidéer ni har byggt

  Förmodligen kan ni tillsammans konstatera:

  • Vilka spillosofer ni är!
  • Ni kan ju skapa av det som andra tycker är skräp!
  • Ni kan ju tänka nytt och göra smart!

  Till dig som pedagog

  Om spillsoferna behöver påminnas om vilka de är: En spillosof är bra på att tänka ut hur spill (allt som blir över) kan bli något supersmart som löser kluriga problem för många människor och inte minst för planeten.

 2. Är utmaningen härmed löst?

  Titta på utmaningen en sista gång om ni behöver. Sammanfatta era idéer t ex genom att tillsammans lista:

  • idéer på presenter som inte är saker
  • idéer på presenter som är återbrukade
  • idéer på hemskänkta (alltså något man hittat hemma) presenter
  • idéer på presenter som ni kommit på själva...
 3. Stäm av med spillosoferna

  Är alla nöjda med det ni kommit fram till? Titta tillbaka på era tankar som ni skrev ner under lektion 1 och sparade i ett kuvert eller en mapp. Kan ni se att ni har lärt er något nytt?

  Till dig som pedagog

  Peppa dem - de har verkligen varit med och tänkt!

 4. Vilka idéer skulle spillosoferna kunna genomföra nästa gång när de ska ge bort en present?

  Låt spillosoferna välja ut två personer i sin närhet, det kan t ex vara mamma och en vän. Låt de få tänka en liten stund och sedan berätta för en kompis vad de skulle ge och varför de tror att både de som får presenten och planeten blir glada.

 5. Avslutningsvis är det dags att sprida era nyvunna insikter till omvärlden

  Spåna tillsammans med spillosoferna om hur de vill vara med och sprida sina smarta idéer? Att berätta och involvera andra är ett effektivt sätt att förändra världen och vara med och bidra till att vi uppnår de Globala målen och här specifikt mål 12.

  Ni kan avrunda hela utmaningen genom att t ex:

  • Skicka ett paket till alla klasser på skolan där ni har slagit in smarta tips!
  • Spela in en film och sprid på sociala medier eller bara på skolans interna sida!
  • Ordna en grejbytardag på skolan eller biblioteket och bjud in allmänheten!
  • Gör en utställning av alla era prototyper på skolan eller t ex i biblioteket
  • Sprida gärna era idéer på hashtagen #spillosoferna

Förberedelser

 • Se till så att allt som visar på processen ni har gått igenom syns i högkvarteret, så att spillosoferna kan se sig omkring och “känna stegen”
 • Förbered för att eventuellt se utmaningsfilmen

Material & media

Allt material som behövs
I en och samma fil. Bara att ladda ner och skriva ut.
Ladda ner (5 MB)
Visa mer

Filmklipp

Spillosof-låten

Presenter

Koppling till läroplanen

Centralt innehåll

Ämnesinnehåll som tas upp i utmaningen Presenter åk F-3.

SO:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Tk:

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

SL:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Mu:

 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Sv:

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Bi:

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Kunskapskrav

Vid ankomst till länkad sida, scrolla långt ned och klicka på “kursplaner” för att komma till respektive ämne. Därefter “kunskapskrav”.

Läs mer hos Skolverket.

Hur gick det?

Berätta gärna för oss vad du som pedagog tyckte fungerade bra och det är något vi kan göra bättre i underlaget.

Skriv till oss